برنامه سفرهای پیش رو

سفر بکپکی به لائوس و کامبوج - آبان سفر به شمالگان روسیه - بهمن

ایسلند و اسوالبارد – آذر تا دی ۹۸

کوبا – اسفند ۹۸

اکوادور، آمازون، گالاپاگوس – اسفند ۹۸

ژاپن – نوروز ۹۹