پادکست‌ کوله‌پشتی

پادکست کوله‌پشتی شامل گزارش‌های صوتی است که هر از گاهی در بعضی سفرها ضبط میکنم. در تنظیم اپیزودهای جدید دوست و همکار عزیزم خانم آوید بزرگی من را یاری می‌کنند که از ایشان سپاسگزارم.

شما میتوانید این پادکست را به صورت آنلاین در سرویس‌های پادکستی زیر نیز گوش کنید