پادکست‌های صوتی

پادکست کوله‌پشتی شامل گزارش‌های صوتی است که هر از گاهی در بعضی سفرها ضبط میکنم. در تنظیم اپیزودهای جدید دوست و همکار عزیزم خانم آوید بزرگی من را یاری می‌کنند که از ایشان سپاسگزارم.

شما میتوانید این پادکست را به صورت آنلاین در سرویس‌های پادکستی زیر نیز گوش کنید

Anchor

Google Podcasts

Stitcher

RadioPublic

Breaker

Spotify