برنامه سفرهای پیش رو

برنامه‌های گذشته

سفر به عمان – بهمن ۹۷

سفر به شمالگان روسیه – دی ۹۷

سفر به کویر دق سرخ – آذر ۹۷

مهدی پارسا - عکس سفرنامه بندر مقام

سفر به بوشهر – آذر ۹۷

سفر به فیلیپین – آبان ۹۷

سفر به سوادکوه – مهر ۹۷

سفر به اروپا – شهریور ۹۷

سفر به ماسال – مرداد ۹۷

سفر به هند – خرداد ۹۷

سفر به شمالگان – فروردین ۹۷

سفر به کوبا – اسفند ۹۶

سفر به توران – دی ۹۶

سفر به کویر ورزنه – آذر ۹۶

سفر به آفریقا – آذر ۹۶

سفر به کویر ابوزیدآباد – مهر ۹۶

سفر به طبس – مهر ۹۶

سفر به گرجستان – مرداد ۹۶

سفر به ورکانه – مرداد ۹۶

سفر به آذربایجان – تیر ۹۶

سفر به نئور، سوباتان، لیسار – خرداد ۹۶

سفر به دره میشینه مرگ – خرداد ۹۶

سفر به تنگه شیرز – اردیبهشت ۹۶

سفر به ترکمن صحرا – اردیبهشت ۹۶

سفر به شمالگان – اسفند ۹۵

سفر به سریلانکا – بهمن ۹۵

سفر به کویر ابوزیدآباد – دی ۹۵

سفر به شیرگاه – آذر ۹۵

سفر به کنیا و تانزانیا – آذر ۹۵

شیرآباد تا خالدنبی – آبان ۹۵

پارک ملی خارتوران – آبان ۹۵